Sådan får du en plads i Troldemosen

​For at få en plads til et barn i Troldemosen, skal barnets hjemkommune skriftlig kontakte Gentofte Kommunes Sociale Institutioner på sikkermail: gentofte@gentofte.dk Att: Sociale Institutioner. Her fremsendes alle relevante sagsakter vedr. barnet.

 

Herefter starter visitationsprocessen i forhold til at vurdere, om barnet er inden for Troldemosens målgruppe og hvorvidt Troldemosen kan tilbyde en plads. Som del af målgruppeafklaringen i visitationsprocessen, tager Troldemosen på besøg i barnets nuværende dagtilbud eller hjemme, og forældre og sagsbehandlere tilbydes at komme og se Troldemosen.

  Positivt menneskesyn

Grundlaget for arbejdet i Troldemosen er, at vi møder børnene med et positivt livs- og menneskesyn. Vores fokus ligger på børnenes ressourcer og udviklingspotentialer. 

  Tværfaglig indsats

Vores tværfaglige indsats tager udgangspunkt i, at alle børn er forskellige og derfor tilrettelægges arbejdet ud fra det enkelte barns behov. Igennem motiverende leg og aktivitet, understøtter vi børnenes udvikling bedst muligt.

✔  Tæt forældresamarbejde

Forældrene er en vigtig samarbejdspartner i Troldemosen. Særligt i samspillet med forældrene, kan vi tilrettelægge den bedst mulige indsats omkring det enkelte barn.

Tilgængelighedserklæring