Sygeplejerske​

Troldemosens sygeplejerske er med til at bistå det tværfaglige team i forhold til de komplekse sundhedsfaglige udfordringer, som nogle af børnene I Troldemosen har. Sygeplejersken understøtter det tværfaglige personale i medicinhåndtering og brug af f. eks. sug, CPAP og andre sundhedsfaglige apparater.

Sygeplejersken er en del af hverdagen i Troldemosen og kan bistå med sin sundhedsfaglige viden, hvis en af børnene bliver utilpasse eller syge i Troldemosen. Flere af børnene i Troldemosen følges af speciallæger og i den forbindelse er der en del sundhedsfaglig kommunikation, som sygeplejersken er inde over, i det omfang det er nødvendigt.​

  Positivt menneskesyn

Grundlaget for arbejdet i Troldemosen er, at vi møder børnene med et positivt livs- og menneskesyn. Vores fokus ligger på børnenes ressourcer og udviklingspotentialer. 

  Tværfaglig indsats

Vores tværfaglige indsats tager udgangspunkt i, at alle børn er forskellige og derfor tilrettelægges arbejdet ud fra det enkelte barns behov. Igennem motiverende leg og aktivitet, understøtter vi børnenes udvikling bedst muligt.

✔  Tæt forældresamarbejde

Forældrene er en vigtig samarbejdspartner i Troldemosen. Særligt i samspillet med forældrene, kan vi tilrettelægge den bedst mulige indsats omkring det enkelte barn.

Tilgængelighedserklæring