​Børnemøder

I Troldemosen holder vi forskellige møder i løbet af året omkring det enkelte barn.​

Opstartsmøde

Inden barnet starter i Troldemosen afholdes der et opstartsmøde, hvor det tværfaglige team (bestående af pædagog, fysioterapeut, ergoterapeut, logopæd fra barnets kommende stue) samt psykolog, sygeplejerske og daglig leder, har mulighed for at få den nyeste viden omkring barnet. Forældrene deltager i mødet sammen med sagsbehandler fra barnets hjemkommune samt andre relevante samarbejdspartnere (fx nuværende institution, terapeuter, andre pårørende mv.).
​Til mødet bliver forældrene ligeledes orienteret om hverdagen i Troldemosen og der lægges en plan for indkøring.

1. delmålsmøde

Ca. tre måneder efter barnet er startet i Troldemosen afholdes 1. delmålsmøde. Her drøftes hvordan indkøringen af barnet i Troldemosen er gået. Ved mødet deltager barnets forældre, en repræsentant fra barnets hjemkommune, evt. relevante samarbejdspersoner samt Troldemosen (både det tværfaglige team, daglig leder samt psykolog og/eller sygeplejerske).

Forud for mødet har både forældre og barnets hjemkommune fået tilsendt en ICF-CY rapport, udarbejdet af Troldemosen. Denne drøftes og uddybes at det tværfaglige team. ICF-CY står for: International Classification of Functioning, Disability and Health: Children and Youth version. Til mødet fastsættes 1-2 mål/indsatsområder for barnet. Dette sker i et samarbejde mellem forældre og Troldemosen.

​Status- og revurderingsmøder

Når barnet er kørt ind i Troldemosen, inviteres forældrene til møde hvert halve år. Møderne er på skift statusmøde og revurderingsmøde.

Statusmødet er et lidt større møde, hvor både barnet forældre, en repræsentant fra barnets hjemkommune, evt. relevante samarbejdspersoner samt Troldemosen (både det tværfaglige team, daglig leder samt psykolog og/eller sygeplejerske) deltager. Forud for disse møder har både forældre og barnets hjemkommune fået tilsendt en ICF-CY rapport samt mål/handleplaner.

På revurderingsmødet deltager forældrene samt det tværfaglige team fra barnets stue.

På begge typer af møder evalueres børnenes mål og handleplan og ved behov sættes der i fællesskab nye mål for barnet.​

Skolemøder

I efteråret op til at barnet starter i skole, afholdes et skolemøde. Barnet starter skole i det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år – med mindre at barnet er blevet skoleudsat. Ved skolemødet deltager barnets forældre, PPR psykologen fra barnets hjemkommune og/eller Troldemosens psykolog samt Troldemosen (både det tværfaglige team, daglig leder samt psykolog og/eller sygeplejerske). På mødet drøftes barnet behov i forhold til skole. Disse behov vil også fremgå i den skolerettede ICF-CY rapport, som både forældre og barnets hjemkommune har fået tilsendt forud for mødet.

  Positivt menneskesyn

Grundlaget for arbejdet i Troldemosen er, at vi møder børnene med et positivt livs- og menneskesyn. Vores fokus ligger på børnenes ressourcer og udviklingspotentialer. 

  Tværfaglig indsats

Vores tværfaglige indsats tager udgangspunkt i, at alle børn er forskellige og derfor tilrettelægges arbejdet ud fra det enkelte barns behov. Igennem motiverende leg og aktivitet, understøtter vi børnenes udvikling bedst muligt.

✔  Tæt forældresamarbejde

Forældrene er en vigtig samarbejdspartner i Troldemosen. Særligt i samspillet med forældrene, kan vi tilrettelægge den bedst mulige indsats omkring det enkelte barn.

Tilgængelighedserklæring