Troldemosens traditioner

I Troldemosen vægter vi traditioner højt, da vi tror på, at dét at fejre og holde traditioner ved lige har stor betydning for fællesskabet.

At fejre noget er en vigtig værdi, som vi gerne vil videregive til børnene og deres familier. Vi lægger stor vægt på det sociale samvær imellem børn, forældre og Troldemosens personale. 

Vi tror på, at uanset hvilken udfordring man har, så er traditioner, gentagelser og forventnings glæde noget som har betydning for børnene op igennem årene.

Nogle af de traditioner vi holder i hævd er fx:

  • Fødselsdage og mærkedage (for børn og voksne)
  • Fastelavn
  • Påske
  • Sommerfest
  • Farvelfest for kommende skolebørn
  • Motionsløb
  • Halloween
  • Lucia
  • Jul

Vi oplever, at alle børn har glæde ved at være en del af fællesskabet, på deres egen måde. Alle traditioner bliver afholdt på det enkelte barns præmis - nogle deltager i kortere tid og andre i længere tid.

  Positivt menneskesyn

Grundlaget for arbejdet i Troldemosen er, at vi møder børnene med et positivt livs- og menneskesyn. Vores fokus ligger på børnenes ressourcer og udviklingspotentialer. 

  Tværfaglig indsats

Vores tværfaglige indsats tager udgangspunkt i, at alle børn er forskellige og derfor tilrettelægges arbejdet ud fra det enkelte barns behov. Igennem motiverende leg og aktivitet, understøtter vi børnenes udvikling bedst muligt.

✔  Tæt forældresamarbejde

Forældrene er en vigtig samarbejdspartner i Troldemosen. Særligt i samspillet med forældrene, kan vi tilrettelægge den bedst mulige indsats omkring det enkelte barn.

Tilgængelighedserklæring