​Møde vores coaches

Troldemosen har flere uddannet coaches. I foråret blev yderligere fire nye coaches uddannet, så vi nu er oppe på syv.

Alle syv coaches har arbejdet i Troldemosen gennem flere år og har uddannelse i systemisk coaching. Troldemosen coaches arbejder ud fra en anerkendende tilgang, hvor det er coachene der stiller spørgsmål og fokuspersonen (fx forældre) der har svarene.

Pointen i forløbene er, at fokuspersonen finder egne ressourcer frem og finder ud af at anvende dem bedst muligt.

De tre først uddannet coaches har løbende siden 2011 arbejdet med forskellige coachforløb - både med familier og søskende, som har børn med særlige behov.

Inga 

Pædagog, Skovtrold

Iben

Pædagog, Charmetrold

Lone

Pædagog, Charmetrold

Mette

Pædagog skovtrolde

Michelle

Pædagog, Bjergtrolde

Ann-Sofie

Pædagog, Charmetrold

Linda

Pædagog, Mumitrold

  Positivt menneskesyn

Grundlaget for arbejdet i Troldemosen er, at vi møder børnene med et positivt livs- og menneskesyn. Vores fokus ligger på børnenes ressourcer og udviklingspotentialer. 

  Tværfaglig indsats

Vores tværfaglige indsats tager udgangspunkt i, at alle børn er forskellige og derfor tilrettelægges arbejdet ud fra det enkelte barns behov. Igennem motiverende leg og aktivitet, understøtter vi børnenes udvikling bedst muligt.

✔  Tæt forældresamarbejde

Forældrene er en vigtig samarbejdspartner i Troldemosen. Særligt i samspillet med forældrene, kan vi tilrettelægge den bedst mulige indsats omkring det enkelte barn.

Tilgængelighedserklæring