Terapeutstuderende

Troldemosen modtager både fysioterapeut studerende og ergoterapeutstuderende flere gange årligt. Vi modtager studerende fra forskellige semestre. De studerende vil primært være tilknyttet en gruppe i praktikperioden, men kommer også rundt omkring i huset og ser forskellige børnegrupper samt oplever forskellige gruppedynamikker og måder at arbejde tværfagligt sammen på.

Der er uddannede kliniske vejledere i Troldemosen, som varetager planlægning og tilrettelæggelse af de studerendes praktikforløb, men de studerende vil få deres daglige sparring af alle terapeuterne i huset. Vi lægger stor vægt på, at de studerende får et stort teoretisk og praktisk udbytte af deres praktikforløb. De studerende kommer til at indgå i et tæt tværfagligt samarbejde med pædagoger, ergoterapeuter, fysioterapeuter, logopæd og andre faggrupper på stuerne.

Troldemosen er et højt specialiseret tilbud, hvor de studerende får mulighed for at arbejde med en stor kompleksitet. De studerende får mulighed for at opbygge deres træning på en kreativ måde, så den både er motiverende og legende. Den studerende deltager i teamets tværfaglige teammøder som er planlagt til 2 timer hver 4. uge. Undervisningen omfatter vejledning, supervision og evaluering både enkeltvis og i grupper. Mødepligt svarer til et omfang på gennemsnitligt 37 timer/ugen (tilstedeværelse og egen studietid), og er en forudsætning for at kunne gå til eksamen.

Den studerende følger det kliniske uddannelsessteds arbejdstider, herunder helligdage og pålagte fridage. Den studerende indgår i den kliniske uddannelsesperiode i et arbejdsfællesskab, hvor kollegaer og børn er afhængige af, at den studerende følger stedets regler for fremmøde.

  Positivt menneskesyn

Grundlaget for arbejdet i Troldemosen er, at vi møder børnene med et positivt livs- og menneskesyn. Vores fokus ligger på børnenes ressourcer og udviklingspotentialer. 

  Tværfaglig indsats

Vores tværfaglige indsats tager udgangspunkt i, at alle børn er forskellige og derfor tilrettelægges arbejdet ud fra det enkelte barns behov. Igennem motiverende leg og aktivitet, understøtter vi børnenes udvikling bedst muligt.

✔  Tæt forældresamarbejde

Forældrene er en vigtig samarbejdspartner i Troldemosen. Særligt i samspillet med forældrene, kan vi tilrettelægge den bedst mulige indsats omkring det enkelte barn.

Tilgængelighedserklæring