Vores menneskesyn

I Troldemosen er grundlaget for arbejdet med børnene et positivt livs- og menneskesyn. Det betyder, at vi har fokus på de ting børnene kan og de færdigheder de mestrer.

Succesoplevelser

Det er meget vigtigt, at børnene får så mange succesoplevelser som muligt dagen igennem. ​Det er disse små og store sejre, der skal bringe dem videre i deres udvikling.​

Dette sikrer, at det enkelte barns ressourcer bliver udnyttet og udviklet optimalt.


Alle har brug for succeser for at udvikle sig. Det er dem, der giver lyst og energi til at komme videre.

Kerneopgave/målsætning

Troldemosens kerneopgave er at arbejde med barnets trivsel og udvikling.

De børn der er visiteret til en plads i Troldemosen, har alle et stort behov for en skræddersyet, højt specialiseret indsats. Det tværfaglig team sætter individuelle mål for hvert enkelt barn i et tæt samarbejde med forældrene.

  Positivt menneskesyn

Grundlaget for arbejdet i Troldemosen er, at vi møder børnene med et positivt livs- og menneskesyn. Vores fokus ligger på børnenes ressourcer og udviklingspotentialer. 

  Tværfaglig indsats

Vores tværfaglige indsats tager udgangspunkt i, at alle børn er forskellige og derfor tilrettelægges arbejdet ud fra det enkelte barns behov. Igennem motiverende leg og aktivitet, understøtter vi børnenes udvikling bedst muligt.

✔  Tæt forældresamarbejde

Forældrene er en vigtig samarbejdspartner i Troldemosen. Særligt i samspillet med forældrene, kan vi tilrettelægge den bedst mulige indsats omkring det enkelte barn.

Tilgængelighedserklæring