Pædagogstuderende i Troldemosen

I Troldemosen har vi 6-8 studerende om året. I praktikperioden bliver man enten tilknyttet en gruppe i stuen eller på 1.sal. Børnene i Troldemosen har individuelle og meget forskellige ressourcer og behov. Vi lægger vægt på at være en uddannelsesinstitution med rig mulighed for fagligt og praktisk udbytte. Herunder indtænkes bl.a. at den studerende bliver sat grundigt ind i vores tværprofessionelle samarbejde, de forskellige fysiske læringsrum vi har mulighed for at benytte og den studerende præsenteres for de andre grupper i huset, end der hvor man er tilknyttet. Vi bestræber os på at have en times vejledning hver uge i praktikforløbet. I Troldemosen har vi udelukkende studerende i 2. og 3. praktikperiode.​

I praktikperioden vil vi i høj grad have fokus på kommunikation, anerkendelse i relationen med børnene, udvikling, læring og leg samt tværfagligt samarbejde.

Vi anbefaler, at den studerende har sat sig ind i Troldemosens værdigrundlag og uddannelsesplan inden opstart.​

  Positivt menneskesyn

Grundlaget for arbejdet i Troldemosen er, at vi møder børnene med et positivt livs- og menneskesyn. Vores fokus ligger på børnenes ressourcer og udviklingspotentialer. 

  Tværfaglig indsats

Vores tværfaglige indsats tager udgangspunkt i, at alle børn er forskellige og derfor tilrettelægges arbejdet ud fra det enkelte barns behov. Igennem motiverende leg og aktivitet, understøtter vi børnenes udvikling bedst muligt.

✔  Tæt forældresamarbejde

Forældrene er en vigtig samarbejdspartner i Troldemosen. Særligt i samspillet med forældrene, kan vi tilrettelægge den bedst mulige indsats omkring det enkelte barn.

Tilgængelighedserklæring