Terapeuter

I Troldemosen er der tre terapeuter, som er fordelt ud på stuerne.

​Terapeuterne står for at planlægge og tilrettelægge meget af den motoriske aktivitet i dagligdagen - både på stuen og som hold eller individuel træning.

I tæt samarbejde med forældre og det tværfaglige team omkring det enkelte barn, udarbejder terapeuterne en plan for barnet med henblik på at fremme barnets motoriske kompetencer. Der udarbejdes en målrettet plan, hvor der tages udgangspunkt i barnets ressourcer, kompetencer, zone for nærmeste udvikling og motivation.
​Barnet øver ofte sine motoriske færdigheder på steder, hvor barnet allerede er trygt og kendt. F.eks. på stuen eller på legepladsen.

Terapeuterne indgår som en fast del af teamet omkring barnet og er med på stuerne, hvor de motoriske initiativer barnet tager i løbet af dagen understøttes.

Terapeuterne står for at vejlede i forflytninger, vurdere behovet for hjælpemidler og indstilling af hjælpemidler - hvad end det er barnets arbejdsstol, ståstativ, ganghjælpemiddel eller mindre hjælpemidler, der får lettet hverdagen og skabt de bedste rammer for udvikling. 

Derudover deltager terapeuterne ved hospitalsbesøg, hvis det vurderes relevant, og står for tilrettelæggelse af svømning og ridning.

  Positivt menneskesyn

Grundlaget for arbejdet i Troldemosen er, at vi møder børnene med et positivt livs- og menneskesyn. Vores fokus ligger på børnenes ressourcer og udviklingspotentialer. 

  Tværfaglig indsats

Vores tværfaglige indsats tager udgangspunkt i, at alle børn er forskellige og derfor tilrettelægges arbejdet ud fra det enkelte barns behov. Igennem motiverende leg og aktivitet, understøtter vi børnenes udvikling bedst muligt.

✔  Tæt forældresamarbejde

Forældrene er en vigtig samarbejdspartner i Troldemosen. Særligt i samspillet med forældrene, kan vi tilrettelægge den bedst mulige indsats omkring det enkelte barn.

Tilgængelighedserklæring