Coaching af søskende

​Vores ønske er, at give søskende til børn med særlige behov, en mulighed for at snakke sammen.​

​For at dele glæder, sorger og bekymringer i et frirum, hvor det er dem, der er i centrum. Vi kan give dem rum til at tale om de følelser og tanker, der opstår i en anderledes søskenderelation. At de kan tale med ligesindede, uden at forældrene er til stede.

Vi har en fast dagsorden med et specifikt emne valgt af børnene/de unge. Vi lægger vægt på leg, aktiviteter, hygge, samvær, oplysning og samtale.​

Praktisk

Dette er et forum, hvor vi veksler mellem at tale om et emne, lege sammen og spise lidt mad.

Kurset består af 12 timer fordelt på 4 eftermiddage eller 2 eftermiddage og 1 lørdag.

Vi bruger Troldemosens faciliteter - både indendørs og udendørs. ​

​Målgruppe

Søskende til børn med særlige behov.

Formål

At skabe et frirum hvor søskende til børn med særlige behov er i centrum.

Fra søskende

"Det er blevet nemmere at åbne op og snakke med andre".

"Det er godt at lytte til, hvordan andre har det med at have en søskende, der er anderledes".

"Fordi man har en handicappet søskende, behøver man ikke selv være handicappet".

  Positivt menneskesyn

Grundlaget for arbejdet i Troldemosen er, at vi møder børnene med et positivt livs- og menneskesyn. Vores fokus ligger på børnenes ressourcer og udviklingspotentialer. 

  Tværfaglig indsats

Vores tværfaglige indsats tager udgangspunkt i, at alle børn er forskellige og derfor tilrettelægges arbejdet ud fra det enkelte barns behov. Igennem motiverende leg og aktivitet, understøtter vi børnenes udvikling bedst muligt.

✔  Tæt forældresamarbejde

Forældrene er en vigtig samarbejdspartner i Troldemosen. Særligt i samspillet med forældrene, kan vi tilrettelægge den bedst mulige indsats omkring det enkelte barn.

Tilgængelighedserklæring