​Det tværfaglige samarbejde

I Troldemosen er det tværfaglige samarbejde en forudsætning i arbejdet med at skabe trivsel, udvikling og legende træning for børnene. Vi arbejder i teams, hvor pædagoger, fysioterapeuter og ergoterapeuter er omkring børnene alle dage i ugen, mens logopæderne kommer i teamet 2-3 gange om ugen.

Vi har også en psykolog og en sygeplejerske tilknyttet Troldemosen, som begge kommer efter behov.

I det tværfaglige team har vi et fælles ansvar for opgaveløsningen. Det betyder, at vi hver især byder ind med vores faglige viden, hvorefter vi drøfter, hvilken faglig viden eller metode, der bedst kan understøtte barnets mål eller trivsel i det konkrete tilfælde. Nogle gange skal flere fagligheder i spil, mens der andre gange vil være fokus på en enkelt faglighed. Hvis barnet fx har et mål om at styrke bevægelse/motorik, vil det måske være nødvendigt at nedtone et særlige fokus på for eksempel spisning, da nogle børn ikke har overskud til at træne flere områder samtidig.

I det tværfaglige team har vi et tæt samarbejde om barnets mål/indsatsområder. Målene bliver formuleret og besluttet sammen med barnets forældre, hvorefter teamet i fællesskab udarbejder en plan for, hvordan der kan arbejdes med målet og hvem, der har ansvar for hvilke områder.

Børnenes udfordringer betyder at der er behov for alle fagligheder, for at vi kan arbejde målrettet med børnenes mål.

Et barn kan for eksempel have et mål om motorisk træning, men for at der kan arbejdes med det motoriske mål, er der behov for først at arbejde pædagogisk med samspil, relation og kommunikation, så barnet forstår, hvad barnet skal og er tryg i relationen. Det er en forudsætning for at det overhovedet er muligt for barnet at deltage i en målrettet aktivitet.​

Tager man eksemplet med motorisk træning, er der behov for at afdække hvordan vi kommunikerer med barnet om, at barnet skal deltage i en aktivitet i gymnastiksalen. Har barnet behov for, at vi kommunikerer med konkreter, symboler eller fotos? Relationen med barnet er vigtig for at barnet er trygt ved at samarbejde om at skulle gå over i salen. Et kendskab til barnets præferencer, ressourcer og udfordringer er vigtigt for at kunne skræddersy aktiviteten til det enkelte barn.

Her er al den viden, der er i hele det tværfaglige team, nødvendig for at vi kan nå til det punkt, hvor barnet kan deltage i en målrettet træning af motorikken.

Dette samarbejde og fleksibilitet ift. hvordan og hvornår vi kan arbejde med et barns mål, ser vi som en stor styrke i teamsamarbejdet.

Det tværfaglige samarbejde gør det spændende og udviklende at arbejde i Troldemosen. Vi ser det som en stor fordel, at vi alle, med hver vores faglige viden, altid kan byde ind med tanker, idéer og gode råd, da det fører til en større samlet viden i teamet.

Med den løbende udveksling af viden og erfaringer, skaber vi den bedste grobund for, at børnene trives og udvikler sig.

  Positivt menneskesyn

Grundlaget for arbejdet i Troldemosen er, at vi møder børnene med et positivt livs- og menneskesyn. Vores fokus ligger på børnenes ressourcer og udviklingspotentialer. 

  Tværfaglig indsats

Vores tværfaglige indsats tager udgangspunkt i, at alle børn er forskellige og derfor tilrettelægges arbejdet ud fra det enkelte barns behov. Igennem motiverende leg og aktivitet, understøtter vi børnenes udvikling bedst muligt.

✔  Tæt forældresamarbejde

Forældrene er en vigtig samarbejdspartner i Troldemosen. Særligt i samspillet med forældrene, kan vi tilrettelægge den bedst mulige indsats omkring det enkelte barn.

Tilgængelighedserklæring