Ergoterapeut

Der er fire ergoterapeuter ansat i Troldemosen, som er fordelt på stuerne.
​Ergoterapeuterne har særlig viden inden for det oralmotoriske-, sansemotoriske- og finmotoriske område samt hjælpemidler.

I Troldemosen udarbejdes der en målrettet plan i samarbejde med det tværfaglige team og forældrene, med henblik på at inddrage, muliggøre og skabe større deltagelse i de daglige aktiviteter for barnet, så der er de bedste forudsætninger for at udvikle sig.

​Undersøgelser og udarbejdelse af sanseprofil og sansediæter sker også i tæt samarbejde med det tværfaglige team, så hverdagen kan tilrettelægges efter barnets individuelle behov for ro eller aktivitet.

I Troldemosen skal det være sjovt at udvikle sig og træningen skal være sjov og legende - hvad enten det er individuelt eller sammen med andre børn.

Ergoterapeuterne indgår som en fast del af teamet omkring barnet og er del af den daglige træning på stuerne.

Ergoterapeuterne står for at vejlede i forflytninger, vurdere behovet for hjælpemidler og indstilling af hjælpemidler - hvad end det er barnets arbejdsstol, ståstativ, ganghjælpemiddel eller mindre hjælpemidler, der får lettet hverdagen og skabt de bedste rammer for udvikling. 

Derudover deltager ergoterapeuterne ved hospitalsbesøg, hvis det vurderes relevant, og står for tilrettelæggelse af svømning og ridning. 

  Positivt menneskesyn

Grundlaget for arbejdet i Troldemosen er, at vi møder børnene med et positivt livs- og menneskesyn. Vores fokus ligger på børnenes ressourcer og udviklingspotentialer. 

  Tværfaglig indsats

Vores tværfaglige indsats tager udgangspunkt i, at alle børn er forskellige og derfor tilrettelægges arbejdet ud fra det enkelte barns behov. Igennem motiverende leg og aktivitet, understøtter vi børnenes udvikling bedst muligt.

✔  Tæt forældresamarbejde

Forældrene er en vigtig samarbejdspartner i Troldemosen. Særligt i samspillet med forældrene, kan vi tilrettelægge den bedst mulige indsats omkring det enkelte barn.

Tilgængelighedserklæring