Coaching af forældre

Vi coacher ud fra en anerkendende tilgang med fokus på familiens ressourcer. Omdrejningspunktet i samtalerne vil være de udfordringer, der fylder mest i familien. Vi kan hjælpe familierne til at se disse udfordringer fra en anden vinkel. Vi kan tilbyde par- og soloforløb for henholdsvis forældre og søskende.

Praktisk

Forløbet består af en forventningsafstemmende samtale, 4 sessioner á 1½-2 timer og en evaluerende samtale.

Familien tilrettelægger forløbet sammen med en coach med udgangspunkt i familiens ønsker og drømme.

Tid og sted for afholdelse af sessionerne aftales mellem familien og coachen.​​

Målgruppe

Familier med børn med særlige behov.

Formål

At bevidstgøre familien om deres ressourcer og arbejde mod den fremtid, som familien ønsker og drømmer om.

Fra forældre:

"Det er befriende, når nogen lytter til vores historie".

"Det er ikke barnet, der er udfordringen, men kampen udenom".

"Hold fast, hvor var vi egentligt gode".

"Det er os selv, som forældrene, der sætter ord på det, vi er gode til".

"Vi har fået sat fokus på hvilke udfordringer, der er vores.".

  Positivt menneskesyn

Grundlaget for arbejdet i Troldemosen er, at vi møder børnene med et positivt livs- og menneskesyn. Vores fokus ligger på børnenes ressourcer og udviklingspotentialer. 

  Tværfaglig indsats

Vores tværfaglige indsats tager udgangspunkt i, at alle børn er forskellige og derfor tilrettelægges arbejdet ud fra det enkelte barns behov. Igennem motiverende leg og aktivitet, understøtter vi børnenes udvikling bedst muligt.

✔  Tæt forældresamarbejde

Forældrene er en vigtig samarbejdspartner i Troldemosen. Særligt i samspillet med forældrene, kan vi tilrettelægge den bedst mulige indsats omkring det enkelte barn.

Tilgængelighedserklæring