Psykolog​

Troldemosens psykolog er ansat i Gentofte PPR, men har sin daglige gang i Troldemosen og er tilknyttet alle Troldemosens børn efter behov.


Der laves typisk aftaler om forløb med psykologen via primær pædagog, men forældre er også velkomne til at tage direkte kontakt til psykologen. Individuelle forløb laves efter aftale med både forældre og det tværfaglige team på Troldemosen.


Psykologens kerneopgaver i Troldemosen er rådgivning og vejledning til det tværfaglige team i Troldemosen, forældresamarbejde, ledelsessparring, henvisninger til børnepsykiatriske udredninger, udviklingsbeskrivelser, udarbejdelse af Pædagogisk Psykologiske Vurderinger (PPV) og indstilling til skolevisitation for børn bosiddende i Gentofte Kommune. Derudover indgår psykologen i interne kompetenceudviklingsforløb og videoanalyseforløb.

Psykologen har en bred viden om børn med specialpædagogiske behov og har udover psykologuddannelsen også en uddannelse, som certificeret Marte Meo terapeut.


Psykologens arbejdsmetoder består først og fremmest i observationer, videoanalyser, udredninger baseret på kognitive tests, spørgeskemaundersøgelser og stresskurveinterview.

Formålet med psykologens arbejde er at fremme forståelsen for børnenes reaktioner, udviklingspotentialer og behov for særlige pædagogiske indsatser.​

  Positivt menneskesyn

Grundlaget for arbejdet i Troldemosen er, at vi møder børnene med et positivt livs- og menneskesyn. Vores fokus ligger på børnenes ressourcer og udviklingspotentialer. 

  Tværfaglig indsats

Vores tværfaglige indsats tager udgangspunkt i, at alle børn er forskellige og derfor tilrettelægges arbejdet ud fra det enkelte barns behov. Igennem motiverende leg og aktivitet, understøtter vi børnenes udvikling bedst muligt.

✔  Tæt forældresamarbejde

Forældrene er en vigtig samarbejdspartner i Troldemosen. Særligt i samspillet med forældrene, kan vi tilrettelægge den bedst mulige indsats omkring det enkelte barn.

Tilgængelighedserklæring