Forældresamarbejde

Forældrene i Troldemosen er vores vigtigste samarbejdspartnere​.

​Vi prioriterer forældresamarbejdet højt og udgangspunktet er, at forældre er specialister i deres eget barn. Vi har erfaret, at vi opnår de bedste resultater med børnenes trivsel og udvikling, hvis der er et tæt samarbejde mellem Troldemosen og forældrene. Derfor er den daglige kommunikation mellem forældre og Troldemosen vigtig. Forældre inviteres altid med til at sætte mål og udarbejde handleplaner for barnet.

Forældrenes viden og ønsker om deres eget barn og dets udvikling, bliver inddraget i den pædagogiske, terapeutiske og logopædiske målsætning og planlægning.

Forældremøder ​og forældrearrangementer

Vi har to forældremøder om året. Disse afholdes enten som et fællesmøde med samtlige forældre eller som gruppeforældremøder på de enkelte stuer.

Vi har erfaret, at mange forældre har behov for et socialt netværk, hvor de kan tale med andre forældre, som er i samme situation som dem selv. Derfor holder vi disse forældremøder, hvor forældrene netop får mulighed for at møde hinanden og samtidig får lejlighed til at drøfte relevante emner samt mødes og tale med de fagpersoner, der til dagligt er sammen med børnene.

​I Troldemosen har forældrene oprettet en fælles Facebook-gruppe.

Forældreråd

Forældrerådet består typisk af tre forældrerepræsentanter, en pædagog, en leder samt en terapeut fra Troldemosen. Der er fire forældrerådsmøder årligt, hvor forskellige emner drøftes. 


​Forældrerådet inviterer et par gange om året til eftermiddagskaffe i Troldemosen, hvor man ligeledes har mulighed for at møde andre forældre til børn i Troldemosen.​​

  Positivt menneskesyn

Grundlaget for arbejdet i Troldemosen er, at vi møder børnene med et positivt livs- og menneskesyn. Vores fokus ligger på børnenes ressourcer og udviklingspotentialer. 

  Tværfaglig indsats

Vores tværfaglige indsats tager udgangspunkt i, at alle børn er forskellige og derfor tilrettelægges arbejdet ud fra det enkelte barns behov. Igennem motiverende leg og aktivitet, understøtter vi børnenes udvikling bedst muligt.

✔  Tæt forældresamarbejde

Forældrene er en vigtig samarbejdspartner i Troldemosen. Særligt i samspillet med forældrene, kan vi tilrettelægge den bedst mulige indsats omkring det enkelte barn.

Tilgængelighedserklæring