​Pædagog

Pædagogikken i Troldemosen er tilrettelagt ud fra det enkelte barns behov og ressourcer. Vi lægger stor vægt på respekten for børnenes forskelligheder og dermed også for barnets egen erkendelsesmåde og særegenhed. Pædagogikken er derfor i praksis også forskellig og individuelt opbygget, med baggrund i forskellige metoder og tilgange, som vi anvender i det omfang, det giver mening for barnet.

Vores tilgang er, at vi ønsker at skabe trivsel, tryghed og betydningsfulde relationer for børnene, da det er den bedste grobund for den udvikling, som vi ønsker at skabe for børnene.

Overordnet benytter vi os derfor af metoden Low Arousal, som er en metode, der har fokus på at forhindre og forbygge konflikter, ved at give selvkontrol og mindske krav og forventninger. Dette er efter vores mening essentielt i forhold til at skabe en tryg hverdag for børnene.​

Det kræver en stor faglig viden at kunne bringe mange forskellige metoder i spil, så vi er løbende i gang med kompetenceudvikling.

Som pædagoger indgår vi et tværfagligt samarbejde med vores logopæder og fysio- og ergoterapeuter. Vi arbejder fælles i teams, hvilket betyder, at alle løbende udveksler viden og erfaringer og vi kan dermed inddrage flere faggruppers input i det daglige arbejde, når vi arbejder med børnenes mål. Det er til gavn for børnene og til stor inspiration for personalet.​

  Positivt menneskesyn

Grundlaget for arbejdet i Troldemosen er, at vi møder børnene med et positivt livs- og menneskesyn. Vores fokus ligger på børnenes ressourcer og udviklingspotentialer. 

  Tværfaglig indsats

Vores tværfaglige indsats tager udgangspunkt i, at alle børn er forskellige og derfor tilrettelægges arbejdet ud fra det enkelte barns behov. Igennem motiverende leg og aktivitet, understøtter vi børnenes udvikling bedst muligt.

✔  Tæt forældresamarbejde

Forældrene er en vigtig samarbejdspartner i Troldemosen. Særligt i samspillet med forældrene, kan vi tilrettelægge den bedst mulige indsats omkring det enkelte barn.

Tilgængelighedserklæring