​Husassistenter

​I Troldemosen har vi ansat to husassistenter. Vores husassistenter varetager den daglige rengøring i Troldemosen, men de er også en del af hverdagen i Troldemosen om formiddagen, hvor de varetager mange forskellige praktiske opgaver - såsom at ordne køkkenerne, lave formiddagssnacks til børnene, bestille vare, rengøre hjælpemidler og tørre kontaktflader af. 

I Troldemosen er der flere børn, som ofte leger eller træner på gulvet eller børn som har nedsat immunforsvar, så vi prioriterer både hygiejne og rengøringen højt.​

  Positivt menneskesyn

Grundlaget for arbejdet i Troldemosen er, at vi møder børnene med et positivt livs- og menneskesyn. Vores fokus ligger på børnenes ressourcer og udviklingspotentialer. 

  Tværfaglig indsats

Vores tværfaglige indsats tager udgangspunkt i, at alle børn er forskellige og derfor tilrettelægges arbejdet ud fra det enkelte barns behov. Igennem motiverende leg og aktivitet, understøtter vi børnenes udvikling bedst muligt.

✔  Tæt forældresamarbejde

Forældrene er en vigtig samarbejdspartner i Troldemosen. Særligt i samspillet med forældrene, kan vi tilrettelægge den bedst mulige indsats omkring det enkelte barn.

Tilgængelighedserklæring