Sanserummet​

Sanserummet har mange muligheder for at give børnene forskellige sanseindtryk. Ved indretningen er der lagt stort fokus på at kunne stimulere visuelle, auditive, proprioceptive og vestibulære sanser. Rummet er mørklagt for at kunne forstærke de ønskede sanseindtryk, så vi kan give børnene de rigtige forudsætninger for at kunne regulere arousal og arbejde med børnenes sansebearbejdning.​

  Positivt menneskesyn

Grundlaget for arbejdet i Troldemosen er, at vi møder børnene med et positivt livs- og menneskesyn. Vores fokus ligger på børnenes ressourcer og udviklingspotentialer. 

  Tværfaglig indsats

Vores tværfaglige indsats tager udgangspunkt i, at alle børn er forskellige og derfor tilrettelægges arbejdet ud fra det enkelte barns behov. Igennem motiverende leg og aktivitet, understøtter vi børnenes udvikling bedst muligt.

✔  Tæt forældresamarbejde

Forældrene er en vigtig samarbejdspartner i Troldemosen. Særligt i samspillet med forældrene, kan vi tilrettelægge den bedst mulige indsats omkring det enkelte barn.

Tilgængelighedserklæring