Samlet tilbud

​En hverdag tilpasset dit barn

I vores tværfaglige team bestående af pædagoger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, logopæder, psykolog samt sygeplejerske sammensætter vi, i et tæt samarbejde med forældrene, et behandlingsprogram tilpasset det enkelte barn.

Hver gruppe har sin egen fysioterapeut og ergoterapeut tilknyttet, Logopæderne er, i tæt samarbejde med det tværfaglige team, med til at lave et kommunikativt miljø der tilgodeser det enkelte barn.

Vi sørger for, at barnet får en dag der indeholder leg, socialt samvær samt træning således at barnets udvikling styrkes bedst muligt.


Periodevis tilbydes der svømning, ridning og sanggruppe.

Såfremt forældre har ønske om at supplere med træning i hjemmet, står vi gerne til rådighed med råd og vejledning samt et evt. træningsprogram.​

  Positivt menneskesyn

Grundlaget for arbejdet i Troldemosen er, at vi møder børnene med et positivt livs- og menneskesyn. Vores fokus ligger på børnenes ressourcer og udviklingspotentialer. 

  Tværfaglig indsats

Vores tværfaglige indsats tager udgangspunkt i, at alle børn er forskellige og derfor tilrettelægges arbejdet ud fra det enkelte barns behov. Igennem motiverende leg og aktivitet, understøtter vi børnenes udvikling bedst muligt.

✔  Tæt forældresamarbejde

Forældrene er en vigtig samarbejdspartner i Troldemosen. Særligt i samspillet med forældrene, kan vi tilrettelægge den bedst mulige indsats omkring det enkelte barn.

Tilgængelighedserklæring